Het Oude Testament

        Het Nieuwe Testament

        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoordLaatste nieuws!
23 december 2016
Job herzien

5 december 2016
Nehemia herzien

29 november 2016
Ezra herzien

24 november 2016
2 Kronieken herzien

9 november 2016
1 Kronieken herzien

28 oktober 2016
2 Koningen herzien
©Alle rechten voorbehouden