De Bijbelvertaling

        De Bijbelvertaling
      (voor kleine schermen)


        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


21 mei 2019
Psalmen
herzien


11 mei 2019
Ester en Job
herzien


7 mei 2019
Ezra en Nehemia
herzien


4 mei 2019
1 en 2 Kronieken
herzien


13 april 2019
1 en 2 Koningen
herzien