De Bijbelvertaling

        De Bijbelvertaling
      (voor kleine schermen)


        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


11 juni 2019
Klaagliederen
herzien


10 juni 2019
Jeremia
herzien


4 juni 2019
Jesaja
herzien


26 mei 2019
Hooglied
herzien


25 mei 2019
Prediker
herzien