De Bijbelvertaling

        De Bijbelvertaling
      (voor kleine schermen)


        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


22 juli 2019
1Korinthe
en 2 Korinthe
herzien


18 juli 2019
Romeinen
herzien17 juli 2019
Handelingen
herzien


16 juli 2019
Lukas
en Johannes
herzien


9 juli 2019
MattheŁs
en Marcus
herzien