De Bijbelvertaling

        De Bijbelvertaling
      (voor kleine schermen)


        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


30 januari 2019
Genesis en Exodus
herzien


21 december 2018
1 Petrus t/m Openbaring
herzien


4 december 2018
Kolossenzen t/m Jakobus
herzien


23 november 2018
Handelingen t/m Filippenzen
herzien