XXX

        De Bijbelvertaling

        De Bijbelvertaling
      (voor kleine schermen)


        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


13 april 2019
1 en 2 Koningen
herzien


30 maart 2019
1 en 2 SamuŽl
herzien


13 maart 2019
Richteren en Ruth
herzien


5 maart 2019
Deuteronomium en Jozua
herzien


19 februari 2019
Leviticus en Numeri
herzien